Zamów zaświadczenie

Zamów zaświadczenie

Aby zamówić zaświadczenie o niekaralności:

  1. Wypełnij wniosek >>>
  2. Na Twoją skrzynkę pocztową zostanie przesłane pełnomocnictwo.
  3. Wydrukuj i prześlij podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo na adres:

Info Veriti Polska
Serwituty 23
02-233 Warszawa

Resztą zajmiemy się my!

Czym jest zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności to informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:

  1. osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich;
  2. podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Osoby i podmioty zbiorowe mają prawo uzyskać informację, czy ich dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym oraz o treści wszystkich znajdujących się w Rejestrze zapisów ich dotyczących.
Istnieją dwa rodzaje zaświadczeń o niekaralności: