Cennik

Cennik usług z uwzględnieniem kosztów sądowych

opłata sądowa opłata za usługę netto łączy koszt usługi brutto i opłaty sądowej
Informacja o osobie 47 zł 50 zł 108,50 zł
Informacja podmiocie zbiorowym 47 zł 50 zł 108,50 zł

Istnieje możliwość zamówienia skanu dokumentów za dodatkową opłatą 5 PLN netto
(6,15 PLN brutto).

Poniżej przedstawiamy zryczałtowane opłaty za dostarczenie przesyłki. Sposób realizacji przesyłki kwota brutto:

Przesyłka polecona priorytetowa realizowana przez Pocztę Polską (bez pobrania) 7,38 zł
Przesyłka realizowana przez firmę kurierska 32,83 zł

Istnieje również możliwość otrzymania Zaświadczenia o niekaralności przetłumaczonego na język angielski, wiążę się to z dodatkowa opłatą w kwocie 123 zł brutto.

Koszty poniesione w imieniu Klienta (opłata sądowa) umieszczone zostają w nocie księgowej, dołączonej do faktury VAT.