Zamówienie

Wypełnij formularz. Pole oznaczone * są obowiązkowe.

Dane Zamawiającego

Dane do faktury:


  Dane do wysyłki (zaznacz i wypełnij jeżeli są różne od danych do faktury)


Dane osoby kontaktowej:

Rodzaj zapytania

 osobie podmiocie zbiorowym


Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Miejsce zamieszkania (proszę podać adres z dowodu osobistego):Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 pkt 46 i 810 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie:

 Kartoteka karna
 Kartoteka nieletnich
 Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym


Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Siedziba podmiotu zbiorowego:


WSKAZANIE POSTĘPOWANIA, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 46 i 89 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580 z późn. zm. ), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie zbiorowym:


Dostawa i płatność

 Tak Nie
 Tak Nie
(zobacz szczegółowy cennik)


Uwagi:


Wysyłanie...