Zamówienie

Wypełnij formularz. Pole oznaczone * są obowiązkowe. Dane Zamawiającego Dane do faktury:
Dane do wysyłki (zaznacz i wypełnij jeżeli są różne od danych do faktury)

Dane osoby kontaktowej:
Rodzaj zapytania
osobie podmiocie zbiorowym
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Miejsce zamieszkania (proszę podać adres z dowodu osobistego):
Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 pkt 46 i 810 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie:
Kartoteka karna
Kartoteka nieletnich
Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
Siedziba podmiotu zbiorowego:
WSKAZANIE POSTĘPOWANIA, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 46 i 89 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580 z późn. zm. ), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie zbiorowym:
Dostawa i płatność
 
Tak Nie
Tak Nie
(zobacz szczegółowy cennik)
Uwagi: Wysyłanie...