Zaświadczenie o niekaralności dla osoby

Zaświadczenie o niekaralności przesłane pocztą z płatnością przy odbiorze kosztuje u nas tylko 145, 10zł (w tym 50 zł koszty sądowe i 17 zł opłata za pełnomocnictwo).

Udzielenie informacji o osobie, czyli tzn. Zaświadczenie o niekaralności może być niezbędne do pracy (nauczyciele, pracownicy ochrony, instruktorzy nauki jazdy, doradcy finansowi) jak również potrzebne do przedłożenia w postępowaniu wizowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą chcące wziąć udział w różnego rodzaju przetargach również muszą posiadać taki dokument.

Zwyczajowo Zaświadczenie o niekaralności jest ważne przez 6 miesięcy.

Koszty poniesione w imieniu Klienta (opłata sądowa) umieszczone zostają w nocie księgowej, dołączonej do faktury VAT.

Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:

  • dla osoby fizycznej w punkcie wskazanie postępowania należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.),